Attest van woonst

Achtergrondafbeelding
Mijn Burgerprofiel

Het 'attest van hoofdverblijfplaats' (attest van woonst/attest van inschrijving) bevestigt dat u als inwoner bent ingeschreven op een adres in de gemeente Bilzen. Dit attest kan enkel bij de stad Bilzen worden aangevraagd als de persoon over wie het gaat in Bilzen is ingeschreven.

Procedure

Voor uzelf of door uw wettelijk vertegenwoordiger of (klein)kinderen:

  • Rechtstreeks downloaden via 'Mijn Burgerprofiel'
  • Online aanvragen
  • Via de snelbalie
  • Schriftelijk

 

Voor een derde:
Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders kunnen online een ‘attest van hoofdverblijfplaats’ voor een derde aanvragen, als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet.

Meebrengen

  • identiteitskaart of verblijfsvergunning

Bedrag

Gratis

Voor wie

  • Uzelf
  • Wettelijke vertegenwoordiger (ouders of voogd)
  • Meerderjarige kinderen of kleinkinderen
  • Bijzondere gemachtigde (advocaat of notaris)
Mijn Burgerprofiel

Contactinformatie