Archeologisch onderzoek in de Genutstraat

Spannende dagen in de Genutstraat: tot eind januari doen archeologen opgravingen op de locatie waar vroeger schoenwinkel Vreven stond. Er werden al verschillende muurresten blootgelegd en indrukwekkende vondsten gedaan. Dagelijks verdiepen de archeologen letterlijk de bodem om meer te weten te komen over het leven van weleer binnen de toenmalige wallen.

Bilzen heeft een rijke geschiedenis. Het stadscentrum maakt deel uit van de inventaris van archeologische zones van Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit overzicht bundelt de locaties die naar alle waarschijnlijkheid archeologische waarde hebben.

In een historische stadskern vind je woningresten terug in verschillende lagen, vaak metersdik. Daarom moet er bij afbraak- of bouwwerken in een archeologische zone met een oppervlakte van 100 m² of meer gespecialiseerd bodemonderzoek gebeuren. Dat is hier het geval.

Eerst deed men een bureauonderzoek, op basis van oude kaarten, de geschiedenis van Bilzen en gelijkaardige onderzoeken in de omgeving. Nadien volgde een vooronderzoek op het terrein. Via proefsleuven troffen de archeologen in de tuin sporen aan uit vermoedelijk de nieuwe en/of nieuwste tijd. De muurresten dateren waarschijnlijk ook uit die periode(s). De kans op nog oudere vondsten en meerdere archeologisch niveaus is groot. Deze locatie kent immers een lange geschiedenis van bebouwing.

Info:
gabriella.kaszas@ioedoost.be
www.onroerenderfgoed.be/archeologie-bij-vergunningsaanvragen-bouwheren