Waarnemend algemeen directeur

Achtergrondafbeelding

Jos Claesen - waarnemend algemeen directeur

Bevoegdheden:

 
  • Verbindingspersoon tussen stadsbestuur en gemeentelijke en OCMW-organisatie
  • Hoofd personeel
  • Voorbereiding, advies, uitvoering en evaluatie van het beleid
  • Eenheid binnen de organisatie en goede werking gemeente en OCMW
  • Adequaatheid en continuïteit dienstverlening aan bevolking
  • Voorzitter en drijvende kracht managementteam