Adviesgroep Cultuur

Achtergrondafbeelding

De adviesgroep cultuur fungeert als spreekbuis voor het lokale culturele werkveld en geeft als inspraakorgaan mee vorm aan het Bilzerse cultuurbeleid. De leden doen dit vanuit verschillende culturele hoeken en vanuit hun interesse in kunst, artistieke projecten, verenigingen en het lokale cultuurbeleid.

Zij adviseert op eigen initiatief het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en/of het stadsbestuur Bilzen in het beheer van het cultuurcentrum en het ruime Bilzerse cultuurbeleid. Het beleid kan ook advies aan de adviesgroep vragen.

Naast deze taken organiseert de adviesgroep cultuur, in nauwe samenwerking met de dienst cultuur, de tweejaarlijkse uitreiking van de Bilzerse cultuurprijzen.

Socio-culturele verenigingen kunnen erkend worden door het stadsbestuur van Bilzen. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de Dienst Cultuur.

    Contactinformatie