Aanvraag standplaats markt

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging
Adresgegevens

Om uw inschrijving te vervolledigen vragen wij u om uw standgeld uiterlijk 25 september 2023 te betalen op volgend rekeningnummer: BE50 0910 0046 4518 met vermelding van: Foordag 2023 – facturatiegegevens (naam).
 
LET OP! Enkel de betaalde inschrijvingen worden uitgetekend en zijn zeker van een plaats.
Er wordt GEEN rekening gehouden met betalingen die na 25 september 2023 binnenkomen.
 
Het standgeld bedraagt:

 • € 25,00 met een maximum van 6 meter
 • € 1,50 per meter volgend op de eerste 6 meter

De bijdrage voor stroom bedraagt: € 5,00
 
De factuur wordt u na betaling toegestuurd.
 
Er worden geen inschrijvingsbedragen terugbetaald bij afwezigheid, tenzij:

 • De annulatie 7 kalenderdagen voor het evenement per mail is toegekomen bij de marktleider
 • Er een attest van ziekte kan afgeleverd worden

Om uw inschrijving te vervolledigen vragen wij u om uw standgeld uiterlijk 5 mei 2023 te betalen op volgend rekeningnummer: BE50 0910 0046 4518 met vermelding van: avondmarkt 2023 – facturatiegegevens (naam).
 
LET OP! Enkel de betaalde inschrijvingen worden uitgetekend en zijn zeker van een plaats.
Er wordt GEEN rekening gehouden met betalingen die na 5 mei 2023 binnenkomen.
 
Het standgeld bedraagt:

 • € 25,00 met een maximum van 6 meter
 • € 1,50 per meter volgend op de eerste 6 meter

De bijdrage voor stroom bedraagt: € 5,00


De factuur wordt u na betaling toegestuurd.
 
Er worden geen inschrijvingsbedragen terugbetaald bij afwezigheid, tenzij:

 • De annulatie 7 kalenderdagen voor het evenement per mail is toegekomen bij de marktleider
 • Er een attest van ziekte kan afgeleverd worden
Stroomverbruik *