Aanvraag standplaats markt

  • 1Gegevens
  • 2Bevestiging
Adresgegevens
Land *

Foordag

Om uw inschrijving te vervolledigen vragen wij u om uw standgeld uiterlijk 30 september 2024 te betalen op volgend rekeningnummer: BE50 0910 0046 4518 met vermelding van: Foordag 2024 – facturatiegegevens (naam).
 
LET OP! Enkel de betaalde inschrijvingen worden uitgetekend en zijn zeker van een plaats.
Er wordt GEEN rekening gehouden met betalingen die na 30 september 2024 binnenkomen.
 
Het standgeld bedraagt:

  • € 25,00 met een maximum van 6 meter
  • € 1,50 per meter volgend op de eerste 6 meter

De bijdrage voor stroom bedraagt: € 5,00
 
De factuur wordt u na betaling toegestuurd.
 
Er worden geen inschrijvingsbedragen terugbetaald bij afwezigheid, tenzij:

  • De annulatie 7 kalenderdagen voor het evenement per mail is toegekomen bij de marktleider
  • Er een attest van ziekte kan afgeleverd worden

Avondmarkt

Om uw inschrijving te vervolledigen vragen wij u om uw standgeld uiterlijk 6 mei 2024 te betalen op volgend rekeningnummer: BE50 0910 0046 4518 met vermelding van: avondmarkt 2024 – facturatiegegevens (naam).
 
LET OP! Enkel de betaalde inschrijvingen worden uitgetekend en zijn zeker van een plaats.
Er wordt GEEN rekening gehouden met betalingen die na 6 mei 2024 binnenkomen.
 
Het standgeld bedraagt:

  • € 25,00 met een maximum van 6 meter
  • € 1,50 per meter volgend op de eerste 6 meter

De bijdrage voor stroom bedraagt: € 5,00


De factuur wordt u na betaling toegestuurd.
 
Er worden geen inschrijvingsbedragen terugbetaald bij afwezigheid, tenzij:

  • De annulatie 7 kalenderdagen voor het evenement per mail is toegekomen bij de marktleider
  • Er een attest van ziekte kan afgeleverd worden
Stroomverbruik *