Aanvraag schooltoelage voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs en hoger onderwijs

Achtergrondafbeelding

Een school- of studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit. De leerling of student moet les volgen aan een instelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Procedure

Papieren aanvraagformulieren:
Vraag de papieren aanvraagformulieren aan via het gratis telefoonnummer 1700. Volgende formulieren zijn beschikbaar:

  • Formulier 'De aanvrager'
  • Formulier 'De student' voor uw kind(eren) in het hoger onderwijs
  • Formulier 'De leerling in het secundair onderwijs' voor uw kind(eren) in het secundair onderwijs
  • Formulier 'De leerling in het kleuter- of lager onderwijs' voor uw kind(eren) in het kleuter- of lager onderwijs

Vul de formulieren in en zet uw handtekening en de datum op alle formulieren. Stop ze samen in één envelop en verstuur ze voldoende gefrankeerd naar:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw 1A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Online aanvragen:
Ga naar 'Hoe vraag ik een toelage online aan' voor een toelichting over wat u nodig hebt om de aanvraag te doen en welke bijlagen u moet voorzien. 

Dien de aanvraag uiterlijk op 1 juni 2018 in. Aanvragen die later aankomen worden niet meer behandeld.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag, dan kunt u terecht bij de school van uw kinderen of bij een medewerker van het Sociaal Huis Bilzen.

Meebrengen

  • Bankrekeningnummer van de ouder en/of van de meerderjarige student;
  • Indien je onderhoudsgeld ontvangt/betaalt: maandelijkse rekeninguittreksels van onderhoudsgeld die u ontvangen/betaald hebt;
  • Indien van toepassing: huurcontract kot;
  • Indien je inkomen na 2015 gedaald is, breng je de inkomstenbewijzen van 2017 mee.

Regelgeving

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007).

Voor wie

Of u een toelage krijgt, hangt af van uw gezinssamenstelling én gezinsinkomen. Er wordt in vijf stappen berekend of u te veel verdient of niet om in aanmerking te komen voor een studietoelage. U kunt ook bellen naar het gratis nummer 1700.

Contactinformatie