Aanvraag occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Verkoopacties voor een goed doel worden ook wel “occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter” genoemd en hiervoor heb je een vergunning nodig. Het gaat hier vb. om wafelverkoop van een jeugdbeweging, een plantenverkoop van Kom op tegen Kanker, een stickerverkoop van het Rode Kruis, ea.

Voorwaarden

De occasionele verkoop van producten of diensten met het oog op een

  • Mini-onderneming
  • Menslievend doel
  • Cultureel doel
  • Sportief doel
  • Sociaal doel
  • Educatief doel
  • Verdediging en promotie van de dierenwereld
  • Promotie van streekproducten
  • Verdediging en promotie van de natuur
  • Promotie van ambacht

De verkoop is occasioneel met een niet-commercieel karakter.

Verkopen met een niet-commercieel karakter mogen max. 2x per jaar deelnemen.

De verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool.

Bij de verkoop van gereglementeerde producten (vb. voedingswaren) moet men de geldende reglementering naleven. En enkele algemene basisvereisten wat betreft hygiëne blijven geldig.

De verantwoordelijke overhandigt binnen de dertig dagen het bewijs van de bestemming van de fondsen om het aangegeven doel te realiseren aan marktleider@bilzen.be.

Alle verkoopacties die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden.

Procedure

Wanneer er een inname openbaar domein is, vraag je deze vergunning afzonderlijk aan.

Meebrengen

Voorzien in eigen materialen voor het innemen van een plaats.

Online aanvragen