Aanvraag exploitatievergunning

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Adresgegevens
Ik heb een afschrift van het politiereglement houdende een regeling tot het exploiteren van horecazaken en drankgelegenheden. Ik verklaar kennis genomen te hebben van het reglement en dat ik het aanvraagformulier tot het bekomen van de vergunning voor het schenken van sterke drank en/of gegiste dranken volledig heb ingevuld. *
Uitbatingsadres
Mijn zaak is een: *