Aanvraag evenementenloket

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Algemene gegevens evenement

Is het een meerdaags evenement? *
Start evenement *
Einde evenement *
Type locatie *

Algemene gegevens aanvrager

Adresgegevens 1
Zijn er extra aanvragers? *
Hoeveel extra aanvragers?
Adresgegevens 2
Adresgegevens 3

Details evenement

Download hier het (subsidie) formulier dat je onder andere door vier buurtbewoners moet laten ondertekenen.

Worden er sterke dranken of cocktails geschonken? *
Wordt er versterkte muziek gespeeld/gedraaid? *
Is er een inname openbaar domein? (straten afsluiten, vrijhouden parkeerplaatsen, ...) *
Is er een vuurkorf of vuuract *
Zal er gebruikt worden gemaakt van drones? *
Dient de straatverlichting worden gedoofd indien mogelijk? *
Voorzien jullie security? *
Voorzien jullie een EHBO-post?
Type EHBO-post *
Willen jullie reclameborden plaatsen? *
Is er een kermissubsidie? *
Vragen jullie een buurtfeestsubsidie aan? *
Is er een nachtvergunning aangevraagd? *
Wilt u gebruik maken van het Covid Safe Ticket? *

Afvalverwerking

Werken jullie met herbruikbare bekers of glas?

Art. 5.3.12.1: vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.”

Je kan best de bonnetjes van het containerpark bijhouden. Hier staat het gewicht per fractie op. 95% van de gereserveerde verpakkingen dienen ingezameld te worden voor recyclage.

Moet onze milieudienst vuilbakken leveren? *
Plaats levering
Moet de stad de containers met afval ophalen OF lege containers ophalen?