Aanvraag boordstenen

Achtergrondafbeelding

Als in uw straat geen stoep of boordsteen aanwezig is, kunt u voor de overgang naar uw inrit gratis boordstenen type IF2 aanvragen.

U komt hiervoor in aanmerking als uw straat is voorzien van greppels en slokkers, die in goede staat zijn. Er mogen ook geen werken gepland zijn voor uw straat.

Procedure

Het aanvraagformulier dient u te bezorgen aan de wegendienst van de stad Bilzen.  Deze dienst onderzoekt of u in aanmerking komt voor de levering van boorstenen en zullen u berichten of de boorstenen al dan niet zullen geleverd worden.  Er moet rekening gehouden worden met een leveringstermijn van 2 weken na het indienen van de aanvraag.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN:

  • De boordstenen dienen door de aanvrager geplaatst te worden uiterlijk binnen 2 maanden na de levering.  Indien de boordstenen niet geplaatst zijn binnen gestelde termijn zullen ze terug opgehaald worden tegen de geldende transporttarieven (vrachtwagen en bestuurder)
  • Plaatsing op een mager betonfundering van min 15cm (cementgehalte van min 200kg/m³)
  • De bovenkant van de boordsteen staat op 4cm va de bovenkant greppel
  • De boordstenen worden geplaatst met voegen van 3 tot 6 mm breedte
  • De voegen tussen de boordsteen en de bestaande watergreppel moeten worden opgevuld met mortel of met een voegvullingsproduct.
  • De mortel is samengesteld uit zand, cement en aanmaakwater.  De hoeveelheid cement bedraagt minstens 450kg/m³ zand.

 

Contactinformatie