Aanbod volwassenen

Achtergrondafbeelding

Leerlingen volgen gedurende 5 leerjaren 8 lesuren per week, 's avonds, overdag of in het weekend. Iedereen met een sluimerend talent of met interesse voor kunst komt creatief tot ontplooiing in één van de aangeboden ateliers.  Er is keuze uit:

Basisatelier beeld
Voor nieuwkomers boven 18 jaar
Voor laatkomers onder de 100 

Goed om kennis te maken met nieuwe crea-technieken
Goed om ruimtelijk inzicht te krijgen in o.a. perspectief, verhoudingsleer, ...
Goed om beter te leren waarnemen
Goed om te leren tekenen en schilderen
Goed om beter met kleur om te gaan
Goed om te leren drukken
Goed om 3D te werken
Goed als voorbereiding voor een volwassenenatelier
Goed om meer te weten over kunst
Goed om zelf aan kunst te doen

  

Lesmoment:  zondag van 9 tot 12.30 uur

Keramiek
Keramiek omvat een zeer breed spectrum met een rijk arsenaal aan keramische materialen en technieken die de mogelijkheden geven om te experimenteren binnen dit vakgebied.  De studie en ervaringen die je opdoet met de verschillende kleuren, kleisoorten, bakprocessen, ... helpen je om op het einde van de hogere graad uit te groeien tot een eigen authenticiteit die de verschillende metiers van de keramiek beheerst.  Deze optie is een ideale oplossing voor cursisten met een expliciete voorkeur voor een expressieve optie, maar eveneens een gedegen basisopleiding.

Lesmoment: maandag en woensdag van 18.30 tot 22 uur

Tekenkunst
De optie tekenkunst fungeert zowel als de moeder of de drager van de overige opties. Het waarnemingstekenen of het tekenen naar de natuur is een uitgangspunt tot een groot aantal creatieve mogelijkheden. Stilleven, landschap, portret, model, ... kunnen een deur zijn tot het ontdekken van de vele artistieke mogelijkheden van de lijn, de arcering, de grijstoon, het zwart-wit kontrast, de compositie. Alle tekenmaterialen komen aan bod, houtskool, zwart krijt, rood krijt, inkt met pen of penseel, zelfs kleurpotloden en pastel... en dit tekenpapieren met zeer uiteenlopende resultaten. Het doel is een persoonlijke tekentaal te ontwikkelen, die een vrije creatieve expressie toelaat.

Lesmoment: maandag - donderdag van 14 tot 17.30 uur of 18.30 tot 22 uur - zaterdag van 9 tot 12.30 uur

Schilderkunst
De kleur en de verfmaterie bieden oneindige mogelijkheden tot uitdrukken.  Olieverf en acrylverf op schilderslinnen of andere ondergronden, pastelkrijt en aquarel op papier vormen het basismateriaal.  Het schilderen naar stilleven, portret of naar model biedt een basis om verder te dringen in de creatieve wereld van kleur en compositie.

Lesmoment: maandag - donderdag van 14 tot 17.30 uur of 18.30 tot 22 uur - zaterdag van 9 tot 12.30 uur

Grafiekkunst
In het atelier Vrije Grafiek komen de 4 verschillende traditionele druktechnieken aan bod die gebruikt worden om een afbeelding, prent of tekening meerdere malen te reproduceren. Gedurende de eerste 2 jaren leert de cursist de basis kennen van het etsen, linodrukken, zeefdrukken, monotypes en steendrukken. Vanuit deze mogelijkheden zullen in het daaropvolgende 3e, 4e en 5e jaar bij de cursist zich een aantal voorkeuren van technieken aandienen waarbij ruimte voor experiment in zowel techniek als expressie belangrijk is. Het doel van het 5 jaar durende atelier is om via de op gedane kennis van het medium grafiek tot een persoonlijke beeldende expressie te komen. Het atelier Grafiek beschikt naast de mogelijkheden om non-toxisch aan diepdruk (etsen) en hoogdruk (linoleum- en houtsnede) te doen ook het nodige materiaal om te steendrukken en te zeefdrukken met producten op waterbasis; lithopers, donkere kamer, zeefdrukinstallatie.

Lesmoment: woensdag en vrijdag  van 18.30 tot 22 uur

Projectatelier
Dit atelier fungeert als een denktank, een onderzoekslabo voor iedereen die de blik op zijn of haar werk wil verruimen en uitdiepen. Tools worden aangereikt om eigen werk op een zelfstandige manier te kunnen analyseren en aansluitend zelfregulerend te evalueren. Een heldere kijk creëren op het hedendaags kunstlandschap vormt een belangrijk onderdeel binnen deze analyse. Het bezoek aan hedendaagse tentoonstellingen en musea is een must, het gebruik van allerhande informatiebronnen en snelle media van vandaag vormen een dankbaar werkinstrument. Praktisch wisselen concrete oefeningen af met het doorlopend onderzoek van eigen werk en de onderbouwing hiervan. Op de dunne lijn tussen toegepaste en vrije kunst wordt gebalanceerd. Het atelier vindt weliswaar geen directe aansluiting bij het uitdiepen van specifieke vaktechnische leerinhouden. Als leerling is het wenselijk reeds een bepaald métier in de vingers te hebben om in dit project te stappen. De werking in het monumentaal atelier heeft tot doel een open ruimte te zijn waar ideeën interactief en vakoverschrijdend kunnen rijpen en vorm krijgen. Dicht bij zichzelf legt de leerling een individueel traject af waarin het procesmatig uitbouwen van ideeën tot concrete voorstellingen leidt. De ultieme doelstelling is een geheel eigen uitdrukkingswijze te ontwikkelen, doorspekt met experiment, onderzoek en met ruimte voor verdere ontwikkeling.

Lesmoment: maandag van 14 tot 17.30 uur, woensdag van 18.30 tot 22 uur en zaterdag van 9 tot 12.30 uur

Kunstgeschiedenis
Kunstgeschiedenis wordt aangeboden aan de leerlingen van het 1ste.en het 2de jaar.  De lessenrooster van kunstgeschiedenis zal meegedeeld worden in de maand september.

Contactinformatie