Bij een moeilijke thuiszorgsituatie kan een zorgoverleg aangevraagd worden bij de zorgcoördinator. Hij/Zij roept de verschillende betrokken zorgverstrekkers, hulpverleners en familieleden samen. Het doel van het zorgoverleg is het aanbod van de thuiszorg af te stemmen op de noden van de zorgbehoevende. De afspraken worden in een zorgplan vastgelegd.

Procedure

U kan deze dienstverlening telefonisch aanvragen of via een hulpverlener of behandelend arts.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Regelgeving

Limburgse Code tot coördinatie van SEL/GDT Genk en SEL/GDT Hasselt

Contactinformatie