Werken Wijerstraat

4
mrt
2019

Vandaag starten werken aan de voetpaden in de Wijerstraat tussen de rotonde aan de Hasseltsepoort en de aansluiting met Schuurhoven. Aan de kant van de Melkerijwal wordt de stoep helemaal vernieuwd en verbreed. De ingrepen zullen ongeveer 2,5 week duren. Tijdens de eerste week wordt één rijvak afgesloten. Verkeerslichten maken het mogelijk om beurtelings te passeren. Vanaf de tweede week wordt er zoveel mogelijk vanaf de parkeervakken gewerkt en zal doorgaand verkeer slechts beperkte hinder ondervinden. De parkeerplaatsen in de zone kunnen niet worden gebruikt zolang de werken duren.