Werken stationsomgeving

Op 1 februari start De Lijn samen met de stad met de herinrichting van de stationsomgeving in Bilzen. De werken gebeuren in 5 fasen. De parking van de NMBS langs het spoor blijft steeds bereikbaar via wisselende inritten. Ook voor het doorgaand verkeer in de Sint-Martinusstraat zal er minimale hinder zijn.

Fase 1: 1 februari tot 21 februari 2018:  inrichting tijdelijk busstation op de voormalige stelplaats

Het huidige busstation blijft gewoon in gebruik. 

Fase 2: 22 februari tot 20 juni 2018: aanleg nieuw busstation

Het plein voor het station wordt volledig afgesloten voor de reizigers. Zij kunnen zich via het perron naar het tijdelijke station en de fietsenstalling begeven. 

Fase 3: 21 juni tot 4 juli 2018: sanering oude tankplaats De Lijn

Op dat moment is het nieuwe busstation volledig in gebruik. Reizigers kunnen de gebouwen en perrons terug op de normale wijze bereiken. 

Fase 4: juli – 19 september 2018: inrichting parking stad Bilzen

De werfzone is de volledige oude stelplaats van De Lijn, met uitzondering van de inrit naar de achterzijde van de school. 

Fase 5: 20 september – 3 oktober 2018: afwerking inrit richting school

De inrit naar de school is gedurende deze periode niet bereikbaar.

Tijdens fase 4 en 5 wordt ook het fietspad aangelegd tussen het station en de Sint-Lambertuslaan. Dit zal geen hinder veroorzaken.

 

Contactinformatie