Vrijwilligerswerking & stage

Achtergrondafbeelding

Vrijwilligerswerking
In ons woonzorgcentrum zijn vele vrijwilligers actief. De kandidaat-vrijwilliger wordt begeleid en kan een keuze maken uit een waaier van activiteiten.

Vrijwilligers worden ingezet ter ondersteuning van :

 • animatieactiviteiten
 • uitstappen
 • verjaardagsfeesten en optredens
 • bloemschikken
 • pastorale ondersteuning
 • boodschappendienst
 • wekelijks marktbezoek
 • hulp bij maaltijden
 • hulp op de afdelingen
 • ...

Hebt u interesse? Neem contact op via demerhof@ocmwbilzen.be of 089 51 94 00, vraag naar Ingrid Mewissen.

Stage

Jaarlijks verwelkomen wij een groot aantal stagiairs op onze seniorencampus Demerhof. We hebben diverse stageplaatsen voor studenten verpleegkunde, zorgkundige, ergo, animatie, keukenhulp, onderhoud, …

Op deze pagina kunt u een aantal documenten downloaden met betrekking tot de stage zoals de werkpostfiche, risicoanalyse en introductiebrochure.

Om een correcte en kwaliteitsvolle stage te kunnen bieden, willen we vragen dat de studenten vooraleer ze op stage komen, ervoor zorgen dat volgende documenten in orde zijn:

De stageovereenkomst: aan te vullen met de nodige gegevens van de stagegever zoals:

 • Ondernemingsnummer: 0212.241.047
 • NACE-activiteitscode woonzorgcentrum: 87301
 • NACE-activiteitscode dagverzorgingscentrum: 88102
 • RSZ kengetal: 46110059

Deze documenten dienen voor de aanvang van de stage ondertekend door de stagiair (indien nodig ook de ouders) en de onderwijsinstelling afgegeven te worden aan de betrokken verantwoordelijke van de afdeling waar men stage loopt.

 • De werkpostfiche (hiernaast digitaal ter beschikking gesteld).
 • De risico-analyse (hiernaast digitaal ter beschikking gesteld).
 • Het medisch attest (de gezondheidsbeoordeling).