Vrijstelling heffing op afvalwater

Achtergrondafbeelding

Gezinnen die in Vlaanderen water verbruiken, betalen jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging. In bepaalde gevallen komt u in aanmerking voor een vrijstelling.

 

Procedure

U komt in aanmerking voor vrijstelling van deze heffing als u op 1 januari van het heffingsjaar:

  • Gepensioneerd bent en een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen krijgt.
  • Een leefloon of levensminimum van het OCMW krijgt.
  • Een handicap heeft en een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming krijgt.

Als gezin of grootverbruiker met gezinsgebruik krijgt u een vrijstelling als u uw afvalwater correct zuivert met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). 

Komt u in aanmerking voor een vrijstelling en hebt u toch een heffingsbiljet ontvangen? Dien dan binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet een schriftelijke aanvraag in bij de VMM.

Compensatie van de drinkwatermaatschappij

Als u een eigen waterwinning én drinkwateraansluiting heeft, kunt u een compensatie aanvragen bij uw drinkwatermaatschappij.

Ook als uw waterfactuur over het waterverbruik van meer dan één gezin gaat, kunt u wel een compensatie aanvragen.

De compensatie kan ook gelden voor bepaalde landbouwers in bijberoep en bepaalde grootverbruikers zoals woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen.

Contactinformatie