Vrijstelling autogordel

Achtergrondafbeelding

Als u om medische redenen geen autogordel kunt dragen, kunt u een vrijstelling krijgen voor het dragen van de veiligheidsgordel in de auto.

Procedure

Download het aanvraagformulier op website FOD Mobiliteit en Vervoer (zie link rechtsboven) of kom het afhalen in het Sociaal Huis.
Laat het aanvraagformulier invullen door uw behandelend geneesheer.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in Brussel.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier tot vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel  schriftelijk naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in Brussel:
FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Directie Vergunningen en Rijbewijzen
Dienst Rijbewijzen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel 

U ontvangt vervolgens het vrijstellingsbewijs. Het vrijstellingsbewijs is strikt persoonlijk en dient u altijd bij u te hebben als u uw autogordel niet draagt.

Contactinformatie