Vragen aan de dienst Ruimtelijke Ordening

Bij de dienst ruimtelijke ordening kunt u terecht met al uw vragen over bouwen, verbouwen, verkavelen of herbestemmen. U komt er bijvoorbeeld te weten of er voor uw project een stedenbouwkundige vergunning nodig is? Wanneer volstaat een melding? Moet u werken met een architect?

De medewerker kan u informeren over de geldende voorschriften, de vergunde toestand van een gebouw, het bouwjaar, nagaan of er van die woning beschikbare plannen zijn, de aangewezen te volgen procedure voor uw bouwvraag, ...

Procedure

U kan met uw vraag terecht bij het loket ruimtelijke ordening, via email of telefonisch.

Meebrengen

Hoe concreter uw vraag is, hoe exacter een advies kan besproken worden.

Best neemt u foto’s eerdere vergunningen en eventueel een uitgewerkte schets mee.