logo bilzen

Facebook

Voorstellen burgers

Op grond van het Gemeentedecreet hebben inwoners het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Dit verzoek moet worden gesteund door ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Meer informatie over de te volgen procedure is terug te vinden in onderstaand standaardformulier.

Aanvraagformulier - bijlage