Voorschot sociale uitkeringen

Achtergrondafbeelding

Als de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering (werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag) of uw loon te lang op zich laten wachten, kunt u het Sociaal Huis om een voorschot vragen. Het voorschot bedraagt maximaal het bedrag van het leefloon van de categorie (alleenstaande, samenwonende of persoon met gezinslast) waartoe u behoort.

Procedure

Als inwoner van Bilzen kunt u een voorschot op uw sociale uitkeringen aanvragen bij het het Sociaal Huis.

Een maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek en helpt u met uw aanvraag voor een sociale uitkering bij de bevoegde instelling. Binnen 30 dagen wordt beslist of u een voorschot op de sociale uitkering krijgt. Nadat u uw uitkering heeft ontvangen, betaalt u de voorschotten terug.

Meebrengen

  • Zowel identiteitskaart als PIN-code 
  • bewijs aanvraag sociale uitkering
  • bewijzen van actuele gezinsinkomsten, overzicht van de spaargelden …

Regelgeving

Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Contactinformatie