Tweede verblijven

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Als u een tweede verblijf in Bilzen heeft, dient u dit te registreren.

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die door de eigenaar of de huurder ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar die door hun wel effectief voor bewoning gebruikt wordt.

Procedure

U kunt uw tweede verblijf in Bilzen online aanvragen.

Een medewerker van de Stad Bilzen zal dan een afspraak met u maken voor een plaatsbezoek in uw tweede verblijf om onder andere na te gaan of de woning is ingericht en als een goede huisvader wordt onderhouden. Er wordt dan een advies voorbereid op basis waarvan het college van Burgemeester en Schepenen beslist of uw pand voldoet aan het reglement op tweede verblijven. U wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Online aanvragen

Contactinformatie