Tussenkomst 1ste maand huur

Achtergrondafbeelding

Als u een nieuw huurcontract voor een huis of een appartement sluit, maar u kan de huur voor de eerste maand niet betalen, dan kan u een tussenkomst aanvragen. Deze tussenkomst is een lening, u zal het bedrag dus in schijven moeten terugbetalen.

Voorwaarden

U kan aanspraak maken op steun van het Sociaal Huis als uit het sociaal onderzoek blijkt dat:

  • u uw gewone en effectieve verblijfplaats heeft in België. De bepaling van de hoofdverblijfplaats gebeurt op basis van uw feitelijke situatie.
  • u behoeftig bent en een leven leidt dat niet beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
  • de toekenning van steun noodzakelijk is om toegang te krijgen tot huisvesting. 

Procedure

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.

Meebrengen

  • zowel identiteitskaart als PIN-code
  • huurcontract (zonder voorleggen van huurcontract, kan u geen aanvraag doen)
  • bewijs van inkomsten en uitgaven van de laatste drie maanden (facturen, bankuittreksels, ...)

Bedrag

De tussenkomst is afhankelijk van uw inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast, ...

Deze tussenkomst is een lening, u zal het bedrag dus in schijven moeten terugbetalen.

Contactinformatie