logo bilzen

Troeven

Ligging
Geografisch, toeristisch en economisch gezien ligt Bilzen in het hart van de Euregio. Bilzen is gunstig gelegen in de driehoek tussen Hasselt, Maastricht & Genk. Bilzen heeft meer dan 32.000 inwoners en een hinterland van 100.000 inwoners.

Bereikbaarheid
Bilzen is gelegen aan de autosnelweg E313 en E314, het Albertkanaal en de spoorweg Hasselt – Luik. In de toekomst kan hier het Spartacusplan met de verbinding tussen Hasselt en Maastricht aan toegevoegd worden. Er zijn verschillende luchthavens in de onmiddellijke omgeving : Maastricht-Aachen airport, Liège-Bierset, Brussel, Charleroi, Eindhoven, Antwerpen, Keulen en Düsseldorf.  In het handelscentrum is parkeren gratis, zowel bovengronds als ondergronds (gedurende 2 uren).

Bilzen gezelligste winkelstad van de regio
Bilzen is een gezellige, toegankelijke en klantvriendelijke winkelstad. Bilzen zelf heeft meer dan 32.000 inwoners maar bedient een hinterland van 100.000 inwoners. Bilzen onderscheidt zich van de grote winkelsteden en heeft een ideale mix van speciaalzaken, waar de eigenaar nog zelf in de winkel staat, ketens en een gezellige horeca. De uitdaging voor de nabije toekomst bestaat eruit nieuwe winkelprojecten op een gecoördineerde manier verder te ontwikkelen en de wisselwerking tussen de periferie en het centrum van Bilzen en haar deelgemeenten te bestendigen.

Om Bilzen bruisend en aantrekkelijk te houden om te wonen, werken, bezoeken en ondernemen worden alle krachten gebundeld. Een dynamische samenwerking en open communicatie tussen het stadsbestuur, de verschillende stadsdiensten en de Bilzerse handelaars is noodzakelijk. Voorts wil het stadsbestuur niet alleen de huidige handelszaken volop ondersteunen, maar ook de randvoorwaarden creëren om de inplanting van nieuwe zaken mogelijk te maken. Deze ambitieuze doelstellingen noodzaken een planmatige aanpak die kadert binnen een duidelijke visie. Een degelijk kernversterkend detailhandelsbeleid beperkt zich bovendien niet tot ruimtelijke hefbomen en bedrijfseconomische initiatieven maar omvat alle domeinen die een impact hebben op het winkelcentrum: bereikbaarheid, parkeerbeleid, pandenbeleid, citymarketing, …

Het detailhandelsplan houdt hier rekening mee en kwam tot stand in nauw overleg met de Bilzerse middenstandsverenigingen en andere belanghebbenden. Alle acties die in de toekomst ondernomen worden, dienen gekaderd te worden binnen dit plan dat bovendien geënt is op het strategisch commercieel plan.

Ondernemend Bilzen:  bedrijventerreinen
Dankzij de uitstekende ligging hebben ook bedrijven er baat bij om zich in Bilzen te vestigen. Er zijn verschillende bedrijventerreinen en industriezones gelegen in Bilzen.
-Kieleberg
-Spelver
-Eikaart
-Royerveld
Elke zone heeft andere bestemmingsvoorwaarden. Voor meer informatie klik op de zone.