logo bilzen
Gratis parkeren
Verlekkerd op Bilzen?

Facebook

Wilderpark

  • wilderpark

Dit recreatiegebied ligt hoofdzakelijk op het grondgebied van Waltwilder maar is ook vanuit Martenslinde gemakkelijk bereikbaar. Ter hoogte van dit park heeft u een overzicht op het asymmetrisch Wilderbeekdal met zijn steile beboste oosthelling en zwakke westhelling met akkerbouw.
Het Wilderpark is een beschermde, groene zone met een waardevolle dal- en hellingsvegetatie. Het bestaat uit een afwisseling van graslanden en vochtige hooilanden, een uitgebreid assortiment loofbomen, kruidvegetaties en haagkanten. Het is ontsloten en toegankelijk via wandelpaden met rustbanken.
Een bergpaadje gidst u van de vlakke dalbodem met zijn visvijvers naar een Mariagrot, ruim twintig meter hoger aan de bovenrand van het hellingsbos. Dit gebied met natte leembodem, drogere hellingen en enkele brongebiedjes herbergt interessante flora en fauna en vormt een adempauze in de omringende agrarische teelten.
Boven op de berm staan twee prachtige rode beuken waar vroeger de galg was opgesteld en waar tot op het einde van de 18de eeuw de Bilzerse veroordeelden gehalsrecht werden.  Vandaar dat deze plek nu ‘gabrik’ of ‘Gaberg’ (= galgenberg) wordt genoemd.

Contactpersoon: 
Toerisme Bilzen
Telefoonnummer: 
+32 89 51 56 54
Beoordeling: 
Gemiddeld: 4 (1 stem )