Toelage standhouders 'Bilzen de boer op'

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Deze toelage wil de standhouders van Bilzen de boer aanmoedigen om deel te nemen aan deze bio-, boerenmarkt met een financiële toelage volgens de bepalingen van het reglement. Het doel is om de drempel te verlagen om deel te nemen als standhouder. Stad Bilzen faciliteert graag interessante initiatieven die de dynamiek in haar stad verder vergroten.

Voorwaarden

  • De subsidie kan aangevraagd worden door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die:
    • houder is van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever
    • een machtiging ambulante activiteiten als werkgever zal aanvragen vooraleer te starten als standhouder op de bio-, boerenmarkt ‘Bilzen de boer op’
  • De standhouder neemt minstens voor 70 % van de georganiseerde markten deel in het eerste jaar van zijn deelname. Zoniet, dient de subsidie terugbetaald te worden aan de stad Bilzen ten laatste drie maanden nadat het eerst jaar van zijn deelname voorbij is.
  • Geldige aanvragen tot uitbetaling kunnen aanvaard worden tot en met 31 december 2022. Subsidieaanvragen en -toekenningen waarvan de aanvraag tot uitbetaling niet aanvaard kan worden vóór 31. December 2022 worden als nietig beschouwd tenzij de projectperiode wordt verlengd.

Procedure

Via onderstaand online webformulier (gele knop) kan u een aanvraag indienen.

Dit wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, samen met een advies van de dienst economie. De beslissing van het schepencollege wordt ten laatste één maand na agendering door de dienst lokale economie meegedeeld aan de aanvrager.

Meebrengen

Bij de aanvraag moet u volgende documenten toevoegen:

  • Identiteitskaart
  • Machtiging ambulante activiteit als werkgever (of de aanvraag ervan)

Bedrag

De subsidie bestaat uit een éénmalige subsidie van 150,00 euro per standhouder.

Online aanvragen