Tewerkstellingstrajecten in het kader van Tijdelijke Werkervaring

Achtergrondafbeelding

Tijdelijke Werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo willen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit.

Procedure

Binnen een overeenkomst van tijdelijke werkervaring wordt er binnen een traject van 2 jaar door middel van competentieontwikkeling en verschillende werkervaringsvormen (tewerkstelling in het kader van art. 60§7 van de Organieke wet van 1976 betreffende de OCMW's, beroeps verkennende stages, Individuele beroepsopleidingen (IBO), …) gewerkt naar een duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit.

Bedrag

Kosteloos voor cliënt.

 

Regelgeving

  • Het decreet tijdelijke werkervaring is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 januari 2017
  • Besluit Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke werkervaring
  • Organieke wet van 1976 betreffende OCMW's

Voor wie

Cliënten bij Team Trajectbegeleiding van het Sociaal Huis.

Contactinformatie