logo bilzen

Tewerkstelling

Bilzen beschikt over een werkwinkel. De VDAB, het PWA-Bilzen, de stad Bilzen, het PWA-Hoeselt en de gemeente Hoeselt sloten een samenwerkingsovereenkomst.
Lokale Werkwinkel
Hospitaalstraat 13 - 3740 Bilzen
Tel.: 089 51 85 10

Ook een medewerker van de sociale dienst van het OCMW is aanwezig in de werkwinkel op vrijdag, als zogenaamde trajectbegeleider. Ben je in begeleiding bij het OCMW en zoek je werk, dan kan je ook terecht in de werkwinkel. Er wordt met de andere partners overlegd welke arbeidsplaats het beste bij je past.

Intergemeentelijke samenwerking
Intergemeentelijke samenwerking onder leiding van de stad Tongeren in samenwerking met Riemst, Voeren, Bilzen en Hoeselt.  Deze samenwerking staat in voor het vervullen van een regierol betreffende sociale economie. Met deze regierol willen de lokale besturen de sociale economie in de regio ondersteunen gedurende 6 jaar in de regio Zuidoost-Limburg.

Sociale economie is een manier van ondernemen. Het verschil met de ‘reguliere’ economie is dat het niet het maken van winst maar wel het realiseren van een maatschappelijke meerwaarde het doel is. De sociale economie plaatst de mens centraal door onder meer de tewerkstelling van mensen die in de reguliere arbeidsmarkt geen of nog geen kans maken.

Meer info in ons digitaal loket