Subsidiemogelijkheden

Achtergrondafbeelding

Stedelijke subsidies

 

Om verenigingen en stadsgenoten te ondersteunen voorziet de stad heel wat subsidiemogelijkheden. Ontdek hieronder voor welke je in aanmerking komt. Alle info m.b.t. procedures en voorwaarden vind je in het subsidiereglement, via ‘meer info’.

 

1. Erkende cultuur-, jeugd-, senioren- en sportverenigingen

 

  • Ondersteuning jubilea

Een tussenkomst in de receptiekosten voor Bilzerse verenigingen die hun jubileum (vijftig, zestig, vijfenzeventig, honderd en nog hoger (steeds een veelvoud van 25)) vieren.

Info:

cultuur@bilzen.be - 089 39 95 30

jeugd@bilzen.be - 089 51 93 29

senioren@bilzen.be- 089 39 96 20

sport@bilzen.be - 089 51 95 21

  

  • Werkingstoelage/subsidie

Een toelage voor de jaarlijkse werking.

Meer Info:

 Socio-culturele verenigingen

 Sportverenigingen

 Jeugdverenigingen en jeugdhuizen

 Seniorenverenigingen: senioren@bilzen.be en 089 39 96 20

  

2. Erkende socio-culturele verenigingen

 

  • Podiumactiviteiten

Organiseer je een optreden of concert in Bilzen of boek je een artiest, dan kan je hiervoor een subsidie aanvragen.

Meer info, klik hier.

 

  • Subsidie culturele infrastructuur

Heb je een eigen infrastructuur in beheer en stel je deze ook beschikbaar aan andere verenigingen? Dan kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning voor investeringen.

Meer info, klik hier.

 

3. Erkende jeugdverenigingen

 

  • Volgde je het afgelopen jaar individuele kadervorming (zoals een animatorcursus) bij een erkende jeugdvereniging? Dan kan je hier een subsidie voor aanvragen en zo je inschrijvingsgeld terugkrijgen. In Bilzen werken we met een terugbetaling van 75-100%.

Meer info: jeugd@bilzen.be en 089 51 93 29

 

   

4. Erkende en niet-erkende verenigingen en individuele Bilzenaren

 

  • Projectsubsidie cultuur

Voor wie een cultureel project of initiatief van vernieuwende of bijzondere aard organiseert.

Meer info, klik hier.

 

  • Subsidie Bilzerse popbands

Voor Bilzerse popgroepen die een opname maken of muziekdrager uitbrengen en organisatoren die een Bilzerse popband een openbaar podium geven.

Meer info, klik hier.

 

  • Toelage historische studies

Voor historisch onderzoek, met daaraan een uitgave, film, expo … gekoppeld. 

Meer info, klik hier.

 

  • Buurtfeesten

Een toelage van 150 euro voor het organiserend buurtcomité.

Meer info, klik hier.

 

Andere subsidiekanalen

Nationale Loterij

Elke organisatie die actief is in België en er projecten/activiteiten laat plaatsvinden kan steun krijgen van de Nationale Loterij. Ze moeten een positief beeld geven van de bijdrage van de Nationale Loterij aan het algemeen en materieel of moreel welzijn van de bevolking. Je kan projecten indienen en sponsoring of gadgets aanvragen.

Meer info, klik hier.

 

Cera

Cera steunt projecten die voldoen aan de coöperatieve waarden: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen.

Meer info, klik hier.