Subsidie sportverenigingen

Achtergrondafbeelding

Als erkende sportvereniging komt u in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden

Uw sportvereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur. Meer informatie kan u terugvinden in het reglement subsidie voor sportverenigingen (zie rechts).

Procedure

U kan een subsidie voor uw erkende sportvereniging aanvragen door middel van volgende documenten ingevuld en ondertekend in te dienen bij de dienst Sport (deze documenten kan u op deze pagina downloaden):

  • het subsidiereglement;
  • de handleiding voor het aanvragen van een subsidie
  • de invulformulieren luik 1 tot en met 5;
  • de volmachtverklaring;

U kan zich steeds wenden tot de Dienst Sport voor meer informatie.