Subsidie hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Achtergrondafbeelding

Voorwaarden

 • De hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen waarvoor een subsidiebedrag wordt uitbetaald, moet voldoen aan de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a.
  De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat zitten, zijn:

  Hemelwaterinstallatie:
  De minimale inhoud van de hemelwaterput bedraagt 5 000 liter;

  De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput;

  Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine.

  Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput.

  De noodoverloop moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening of een buffervoorziening als die aanwezig is of verplicht overeenkomstig de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Mocht dit niet zo zijn dan mag de overloop rechtstreeks naar een gescheiden of nog gemengde riolering.

  Infiltratievoorziening:
  Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet;

  Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 25 liter/m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen;

  De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 4 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen;

  Op de infiltratievoorziening wordt minstens 40 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.

 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2014 volgens de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 • Een afschrift van de facturen moet door de bouwheer voorgelegd worden. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de datum van aanvraag.
 • De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van Bilzen, slechts eenmalig toegekend.
 • Voor bestaande woningen kan er een toelage bekomen worden indien bouwvergunning voor 7 september 1991 werd afgeleverd.

Procedure

De subsidieaanvraag moet gebeuren door middel van een aanvraagformulier, vóór 1 september van het jaar waarin de premie zal uitbetaald worden. De aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden opgenomen bij de aanvragen van het volgende jaar.

Meebrengen

 • aanvraagformulier “subsidie hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening”
 • afschrift van de facturen

Bedrag

 • Voor hemelwaterputten (= hemelwaterput met pompinstallatie, leidingen,…): € 500,00 per woonentiteit;
 • Indien er enkel een pompinstallatie wordt aangekocht, die wordt aangesloten op een bestaande hemelwaterput bedraagt de subsidie 80% van de factuur, met een max. van €200;
 • Indien er een bijkomende regenwaterput wordt aangelegd bedraagt de subsidie 80% van de factuur, met een max. van €200;
 • Voor infiltratievoorzieningen: €500.

Voor wie

Voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw indien gebouwd vóór 7 september 1999.
Bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw EN als de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a.

Contactinformatie