Subsidie aanleg gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater

Achtergrondafbeelding

Subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande gebouwen bij de aanleg van 2DWA-stelsels.

Voorwaarden

 • De installatie van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater dient te voldoen aan de ‘code van goede praktijk’.
 • De installatie dient aangelegd en bewezen op factuurdatum na 1 juli 2012.
 • De installatie moet een keuringsattest private waterafvoer van de VMW hebben.
 • De installatie moet een permanent karakter hebben.
 • Het hemelwater moet afgeleid worden naar bij voorkeur een hemelwaterinstallatie met hergebruik.

Procedure

De subsidieaanvraag moet minstens 1 maand voor de aanleg van de installatie worden ingediend via een aanvraagformulier bij de milieudienst van Stad Bilzen.

Meebrengen

 • aanvraagformulier “subsidie gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande woningen”;
 • kopie van de laatste bouwvergunning;
 • kopie grondplan van de volledige woning, zowel vóór als na de werken met verloop van alle afvoerbuizen van RWA en DWA;
 • kopie van de gedetailleerde facturen: in te dienen na ontvangst van de principiële goedkeuring;
 • keuringsattest.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximum €400 en bestaat uit 2 delen:

 • er wordt een forfaitair bedrag van €200 betaald voor de aanleg van een gescheiden afvoer
 • er wordt een subsidie betaald met een maximum van €200 voor de kosten. Dit is met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.

Voor wie

Eigenaars van bestaande gebouwen, waar de stad Bilzen een vanaf 1 juli 2012 gescheiden rioleringsstelsel zal aanleggen. Als bestaand gebouw wordt beschouwd een gebouw waarvan de bouwvergunning dateert van vóór 07/09/1999.

Contactinformatie