Stedenbouwkundige inlichtingen

Achtergrondafbeelding
Online aanvragenAanvraag stedenbouwkundige inlichtingen

Bij verkoop van een perceel of onroerend goed wordt de stedenbouwkundige informatie over de situatie door de notaris of de vastgoedmakelaar opgevraagd. Ook als particulier is het mogelijk deze informatie aan te vragen. Een stedenbouwkundige inlichting kan bestaan uit een uittreksel uit het plannenregister, een uittreksel uit het vergunningenregister, een stedenbouwkundig uittreksel of vastgoedinformatie.

Procedure

Vanaf 1 juni 2016 kunnen stedenbouwkundige inlichtingen enkel nog online aangevraagd worden.

  • Elke aanvrager dient zich eerst online te registreren alvorens hij/zij stedenbouwkundige inlichtingen kan aanvragen. Deze registratie dient eenmalig te gebeuren via online registratieformulier. Wij trachten binnen de 5 werkdagen de registratie in orde te brengen. Indien u reeds in het verleden een registratie indiende, moet registratie niet opnieuw gebeuren en mag u rechtstreeks de informatie opvragen.
  • Eens uw registratie bevestigd is, kan u hier vastgoedinfo opvragen. De opgevraagde informatie wordt digitaal afgeleverd op het door u geregistreerde e-mail adres.

Bedrag

Zoals u terug kan vinden op het aanvraagformulier ‘stedenbouwkundige inlichtingen’, bedraagt de retributie voor de stedenbouwkundige inlichtingen:

  • vastgoedinformatie (= inclusief stedenbouwkundig uittreksel) 70 €
  • stedenbouwkundig uittreksel (= uittreksel plannen- en vergunningenregister) 50 €
  • uittreksel plannenregister 25 €
  • uittreksel vergunningenregister 25 €

De verschuldigde retributies worden aangerekend per kadastraal perceel. Echter, indien het een aanvraag betreft van meerdere aanpalende kadastrale percelen van één eigenaar dient de retributie slechts éénmaal betaald te worden. Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening bepaalt dat iedereen op aanvraag een uittreksel kan krijgen van het plannen- en vergunningenregister na betaling van de kosten. De betaling van de retributie kan slechts uitgevoerd worden na facturatie door de financiële dienst van de stad Bilzen. De factuur zal melding maken van uw persoonlijke referentie en zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag aan u opgestuurd worden.

Online aanvragenAanvraag stedenbouwkundige inlichtingen