Stedelijke subsidies voor jeugdwerk

8
feb
2018

28 erkende jeugdwerkinitiatieven telt onze stad, gaande van verenigingen en koren tot jeugdhuizen. Allemaal zetten ze zich belangeloos in voor de Bilzerse jongeren en dat verdient een flinke schouderklop. Daarom voorziet de Jeugddienst ieder jaar subsidies, die kunnen worden gebruikt voor de reguliere werking enerzijds en het beheer en onderhoud van de infrastructuur anderzijds.

 

Diensthoofd Dimitry Janssens: “Vorig jaar ging het respectievelijk om 45.288 euro en 35.146 euro in totaal. Dat geld wordt goed besteed. Het stelt de verenigingen in staat hun aanbod te diversifiëren en kleine verbouwingswerken aan hun lokalen te doen, zodat deze veilig en comfortabel blijven.”

 

De subsidieformulieren werden inmiddels verdeeld onder de leidinggevenden van het jeugdwerk. Die hebben nog tot en met 1 maart de tijd om hun aanvraag in te dienen. De documenten zijn tevens terug te vinden op de stedelijke website.

Contactinformatie