logo bilzen

Facebook

Stadsarchief

Stadsarchief Bilzen
De Ganshof (tweede verdieping)
Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen
Tel. 089 51 95 03 (voormiddag)
E-mail: stadsarchief@bilzen.be
Contactpersoon: Marylise Schoenmakers

Openingsuren
De toegang is gratis maar kan enkel na afspraak met de archiefbeheerder. Registratie is verplicht bij ieder bezoek.

Het stadsarchief is de opslag en -bewaarplaats van alle administratieve documenten en dossiers die de stedelijke diensten vormen tijdens de uitoefening van hun taken en die volgens een wettelijk opgelegde termijn moeten bewaard blijven. Informatie- en archiefbeheer zijn cruciale onderdelen voor de goede werking en bestuur van de stad. De archiefbeheerder zorgt ervoor dat documenten met administratieve, juridische of historische waarde geconserveerd en nadien geraadpleegd kunnen worden. Het stadsarchief van Bilzen bewaart stukken vanaf 1900. De oudere documenten bevinden zich in het Rijksarchief van Hasselt.