Stad veroordeelt brand in Ark van Noé in Grote-Spouwen

11
nov
2019

Stad veroordeelt brand in Ark van Noé in Grote-Spouwen

Naar aanleiding van de uitslaande brand van vannacht in het voormalige woon-zorgcentrum Ark van Noé in Grote-Spouwen kwam het Bilzerse college van burgemeester en schepenen vandaag in spoedoverleg samen.

Het stadsbestuur betreurt de gebeurtenissen van vannacht en veroordeelt ten stelligste de brandstichting in de gebouwen van de Ark van Noé. Met deze opzettelijke daad werd een belangrijke grens overschreden. Het onderzoek naar de dader(s) is lopende.

Het college wenst zich tevens uitdrukkelijk te distantiëren van de negatieve en vijandige commentaren die voornamelijk op sociale media circuleren. Bilzen is immers een warme stad en haar inwoners zijn warme en verantwoordelijke mensen.

Voor onverdraagzaamheid, opruiing of criminaliteit, van welke zijde dan ook, is in Bilzen geen plaats. Vandaag 11 november, dag van Wapenstilstand, is deze boodschap meer dan ooit relevant.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Bilzen