Stad in actie 2030

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Alle luisteravonden worden voor onbepaalde tijd opgeschort omwille van de huidige coronamaatregelen.


Stad in actie 2030 verduidelijkt waar het huidige beleid voor staat, waar de klemtomen liggen en welke de precieze doelen zijn. Het project licht op eenvoudige wijze de toekomstvisie voor Bilzen toe. Die inzichten willen we graag met u delen. Meer nog: het stadsbestuur wil graag uw mening horen over kleine én grote projecten. De basislijnen voor het meerjarenplan mogen dan wel uitgezet zijn, de invulling ervan gebeurt samen met u.

Luisteravond in uw dorp

Daarom gaat het beleid vanaf dit najaar op ronde in alle dorpskernen. Ze luisteren naar alle suggesties, bedenkingen of vragen en staan open voor nieuwe visies en ideeën. Mis deze kans om het meerjarenplan mee vorm te geven niet, u bent van harte welkom*.

*Deze luisteravonden worden coronaveilig georganiseerd. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt tot de toegelaten capaciteit van de zaal in kwestie. We vragen u dan ook om enkel deel te nemen aan de luisteravond van uw eigen dorp en bij voorkeur met slechts één persoon uit hetzelfde gezin.

Vragen?

Heeft u vooraf vragen die u graag aan bod wil laten komen tijdens de luisteravond? Stuur ze in via onderstaand webformulier.

    Online aanvragen