logo bilzen

Nieuws

Facebook

E-loket items

Sportkampen

Bekijk hier het aanbod voor de herfstvakantie

ALGEMENE INFORMATIE

Alle sportkampen worden geleid door gekwalificeerde lesgevers.  De indeling in leeftijdsgroepen en een beperkt aantal deelnemers maakt een goede begeleiding mogelijk. In de prijs is één drankje per dag inbegrepen. (niet voor het kleutersportkamp)

WAT MEEBRENGEN
Sportieve kledij, binnen - en buitenschoeisel, lunchpakket.


INSCHRIJVINGEN – BETALINGEN
Online inschrijven via het webformulier of via  089/ 519 517.  De inschrijving is definitief na betaling van de factuur. Betaling mag enkel gebeuren na ontvangst van de factuur en enkel met bijhorende overschrijving.  De betaling is niet geldig wanneer deze gebeurt alvorens ingeschreven te hebben of alvorens de factuur ontvangen te hebben.

Annulatie kan kosteloos tot 2 werkdagen voor aanvang van het kamp.  Annulatie minder dan 2 werkdagen voor het kamp of tijdens het kamp = enkel terugstorting van inschrijvingsgeld bij officieel doktersattest.

OPVANG VOOR EN NA HET SPORTKAMP (sporthal De Kimpel Bilzen)
OPVANG voor (vanaf 8u00) en na (tot 17u00) het sportkamp is mogelijk in sportcentrum De Kimpel.  LET OP: OPVANG RESERVEREN = OPVANG BETALEN. Prijs opvang = €2 per opvangmoment.

TEGEMOETKOMINGEN
Het is mogelijk om een deel van de kostprijs voor de sportkampen te recupereren bij de belastingsberekening. De voorwaarden voor de fiscale aftrek van de kinderopvang zijn:
    •De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar
    •De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een beroepsinkomen genieten
    •De kinderen waarvoor men opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige
Aan de deelnemers van sportkampen in 2015 wordt in het voorjaar 2016 een fiscaal attest bezorgd.

MUTUALITEITEN
Diverse mutualiteiten komen tussen in de kostprijs bij deelname aan clubactiviteiten, sportdagen en sportweken. Vraag dit na bij je eigen mutualiteit. Beschikken zij over standaardformulieren, dan kan u die bij de sportdienst laten invullen.