Spontane sollicitaties

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Voorwaarden

Voor elke functie bij stad Bilzen werd op voorhand bepaald welk opleidingsniveau u behaald moet hebben om deel te kunnen nemen aan een selectie. Afhankelijk van de functie waarvoor u solliciteert, vragen we:

  • een masterdiploma of universitair diploma (niveau A)
  • een bachelordiploma of diploma hoger onderwijs korte type (niveau B)
  • een diploma hoger secundair onderwijs (niveau C)
  • geen diploma (niveau D en E)

In elk vacaturebericht staat steeds het vereiste opleidingsniveau vermeld.

Procedure

Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van meerdere selectietechnieken. De selectiecriteria en selectietechnieken zijn altijd afgestemd op de functiekaart die steeds bij het vacaturebericht op onze website terug te vinden is. Een aanwervingsprocedure verloopt steeds via de volgende stappen:

Schriftelijke kandidatuurstelling:
Heeft u een job gezien bij stad Bilzen die u op het lijf geschreven is? Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijfdatum uw kandidatuur per brief ter attentie van:

De personeelsdienst
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen)

Een geldige kandidatuur bestaat uit:
- een motivatiebrief
- een CV
- een kopie van uw hoogst behaalde diploma

Geldigheid kandidatuurstelling:
Na de uiterste inschrijfdatum wordt de geldigheid van de kandidaturen onderzocht. Indien uw kandidatuur geldig bevonden wordt, krijgt u schriftelijk meer informatie over de selectieproeven. Ook indien u niet aanmerking komt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Schriftelijke selectieproef:
Deze proef varieert afhankelijk van de functievereisten en bestaat steeds uit een algemeen en een functiespecifiek gedeelte. Een schriftelijke proef kan bestaan uit praktische cases, postbakoefeningen of een schriftelijke case waarbij u de opdracht krijgt om een bepaalde situatie of problematiek te analyseren en hierover een advies of plan van aanpak uit te werken. Voor technische functies kan er in plaats van een schriftelijke proef een praktische proef georganiseerd worden waarbij we uw kennis en vaardigheden in de praktijk testen. De proef is gericht op het uitvoeren van een reeks specifieke handelingen en taken. U krijgt ruim op voorhand informatie over de datum, locatie en of u al dan niet iets kunt studeren of voorbereiden voor de proef. Ook bezorgen we u meteen de data voor de mondelinge proef zodat u hier rekening mee kan houden.

Mondelinge selectieproef:
Als u geslaagd bent voor de schriftelijke examens, wordt u telefonisch uitgenodigd voor een mondelinge proef. Tijdens deze proef peilen we naar uw motivatie, attitude, kennis en persoonlijkheid. Ook deze mondelinge test is afhankelijk van het gevraagde profiel en varieert van functie tot functie.

Psychotechnische proef:
Voor leidinggevende functies en functies van niveau A volgt er – voor kandidaten die geslaagd zijn op de mondelinge proef – een psychotechnische test. Deze testen hebben tot doel inzicht te bieden in uw persoonlijkheid, capaciteiten, administratieve vaardigheden, planningsvaardigheden... Het afnemen en interpreteren van dergelijke proeven gebeurt door erkende deskundigen.

Loon:
Als u bij stad Bilzen komt werken, begint u aan een loon dat afhankelijk is van een aantal factoren:

Werkervaring bij een ander openbaar bestuur:
Als één van uw vorige werkgevers een openbare dienst was (vb. een ander OCMW of een ander stadsbestuur), worden de jaren die u daar gewerkt hebt meegeteld bij uw loon aan de hand van de ingediende tewerkstellingsattesten.

Relevante werkervaring in de privésector of als zelfstandige:
Als de werkervaring die u opdeed in de privésector of als zelfstandige relevant is voor uw nieuwe job bij de stad en u kan er ook werkgeversattesten van afleveren, dan wordt deze ervaring meegenomen in de bepaling van uw loon.

Wie voor de stad werkt, ontvangt naast zijn loon nog een aantal vergoedingen:

- maaltijdcheques tot maximum 6 euro per volledig gewerkte dag
- gratis basishospitalisatieverzekering
- vakantiegeld (92% van 1/12e van brutojaarsalaris)
- eindejaarstoelage
- fietsvergoeding van 0,15 euro/km
- terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer
- gratis griepvaccin

Andere voordelen bij stad Bilzen zijn een goede balans tussen werk, ontspanning en gezin dankzij flexibele werktijden en het aantrekkelijk aantal vakantiedagen. Daarnaast kunt u aansluiten bij de vriendenkring, die regelmatig activiteiten organiseert en heel wat kortingen biedt op tickets en in Bilzerse winkels.  

Meebrengen

Sollicitatieformulier of motivatiebrief + CV, samen met een kopie van het hoogst behaalde relevante diploma.

Voor wie

Kandidaten die voor stad Bilzen willen werken.

Online aanvragen

Contactinformatie