logo bilzen

Nieuws

17-11 - Zware...
13-11 - Werken...

Facebook

E-loket items

Sociale overlast

Sociale overlast is een zeer ruim begrip en werd ook op deze wijze opgenomen in het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Het gaat bij sociale overlast om netheid, leefbaarheid en maatschappelijke kwetsbaarheid. De preventie dienst zal de dienst milieu ondersteunen bij de reeds bekende jaarlijkse opruimdag. Daarnaast werkt de preventiedienst nauw samen met de dienst samenlevingsopbouw en de dienst Welzijn. Deze diensten dragen bij aan de sociale cohesie welke een preventieve werking hebben en de sociale controle bevorderen. Daarnaast is de preventieadviseur lid van de evenementencommissie. Vormen van sociale overlast kunnen altijd gemeld worden via de meldingskaart in het maandblad Dertien alsook rechtstreeks bij de preventieadviseur.