Sociaal telefoontarief

Achtergrondafbeelding

Het sociaal telefoontarief is een korting op uw vaste of mobiele telefoon- of internetrekening. Als u in aanmerking komt voor het sociaal tarief, betaalt u minder voor de telefoonaansluiting, een lager abonnementsgeld en een lager gesprekstarief.

Voorwaarden

U behoort tot één van onderstaande doelgroepen:

 • 65+ met bepaalde inkomensvoorwaarden
 • leefloon
 • tenminste 66% gehandicapt
 • laryngectomie ondergaan
 • slechthorend
 • militaire oorlogsblinde

Als u tot een van die doelgroepen behoort, kunt u voor het sociaal telefoontarief in aanmerking komen als u:

 • Nog niet van het sociaal telefoontarief geniet en als er in uw gezin niemand is die van dat tarief geniet. 
 • Aangesloten bent bij een operator die het sociaal telefoontarief verstrekt.

Uitgebreidere voorwaarden bij bovenstaande doelgroepen vindt u op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Procedure

Als u aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief voldoet, dient u een aanvraag in bij de operator van uw keuze. De operator bezorgt uw gegevens aan het BIPT. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kent het BIPT u het sociaal telefoontarief toe.

Meebrengen

 • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
 • Attest waarmee u kan aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden.
 • Uw klantnummer bij uw telefoonoperator.

Bedrag

Uw telefoonoperator moet minstens volgende tariefverminderingen op haar standaardtarief toepassen:

 • Korting op de activeringskost voor vaste telefonie.
 • Als u abonnementsgeld en/of gesprekskosten verschuldigd bent aan dezelfde aanbieder:
  • Maandelijkse korting op het abonnementsgeld.
  • Tweemaandelijkse korting op de gesprekskosten.
 • Als u abonnementsgeld en gesprekskosten verschuldigd bent aan verschillende aanbieders: een tweemaandelijkse korting op de gesprekskosten. Deze korting moet worden aangeboden door de operator die de gesprekskosten factureert. 

Voor wie leefloongerechtigd is, bestaat het sociale telefoontarief uit de beschikbaarstelling van een voorafbetaalde kaart met een vastgelegde waarde per maand. Voor verbindingen die via die kaart tot stand komen, wordt het normale tarief aangerekend.

Regelgeving

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (art 3 van de bijlage).

 

Contactinformatie