Sociaal tarief kinderopvang

Achtergrondafbeelding

Wat is het?

Aan sommige gezinnen kan een sociaal tarief toegekend worden. Dit betekent dat je een korting van 50% kan genieten. Het sociaal tarief kan door elke ouder aangevraagd worden. Het sociaal tarief is één jaar geldig en dient door de ouders zelf jaarlijks vernieuwd te worden. De vernieuwing dient te gebeuren voor 31 januari van het nieuwe jaar. In zeer uitzonderlijke gevallen is er gratis opvang mogelijk. Deze beslissing wordt genomen door het beleid in overleg met de coördinator op basis van het dossier dat alle relevante aspecten voor een gemotiveerde beslissing bevat.

 

Voorwaarden?

Je bezorgt volgende documenten:

▪ je financiële situatie (meest recente aanslagbiljet van de belastingen)

▪ je samenstelling van gezin

 

Hoe aanvragen?

 Via de coördinator van de kinderopvang Domino