Sociaal tarief gas en elektriciteit

Achtergrondafbeelding

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit wordt alleen toegekend aan mensen met bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen en is bij alle energieleveranciers in heel België hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een 'beschermde klant' of 'beschermde afnemer', die ook recht heeft op andere voordelen.

Procedure

Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend voor categorie 1, 2 en 3. U moet dus geen attest opsturen naar uw leverancier. Op de website van de FOD Economie kunt u nagaan of het sociaal tarief automatisch aan u wordt toegekend. U kunt hiervoor ook bellen naar het contactcenter van de FOD Economie op het gratis nummer 0800 120 33.

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) krijgt u het sociaal tarief voor aardgasverwarming niet automatisch toegekend. Vraag de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw na te gaan of u het sociaal tarief voor aardgas betaalt. De beheerder van het gebouw moet de nodige stappen ondernemen voor het verkrijgen van het sociaal tarief.

Het sociaal tarief wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend. De FOD Economie kent het toe vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin u een uitkering of tegemoetkoming van categorie 1, 2 of 3 ontvangt.

Meer informatie over het sociaal tarief vindt u in de folder 'Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas' (pdf). U kunt ook bellen naar de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie op het gratis nummer 0800 120 33.

Bedrag

Elk jaar wordt het sociaal tarief op 1 februari en 1 augustus bepaald en gepubliceerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Bekijk de huidige sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit via de link rechtsboven.

Regelgeving

  • Sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit (SOCTAR)
  • CREG - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Contactinformatie