Slachtaangiftebewijs

Achtergrondafbeelding

Het slachtaangiftebewijs, beter gekend als slachtpas, is van toepassing bij thuisslachting.

Voorwaarden

Thuisslachting in het algemeen:

  • is een particulaire slachting buiten het slachthuis;
  • is alleen toegestaan voor varkens, schapen en geiten;
  • is alleen toegestaan als de aangifte ervan uiterlijk de tweede werkdag vooraf werd gedaan bij de gemeente.

Thuisslachting van andere als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, zoals bijvoorbeeld runderen en paarden, is verboden.

Vlees afkomstig van een thuisslachting:

  • is uitsluitend bestemd om in de behoeften van zijn huisgezin te voorzien;
  • mag niet in de handel gebracht worden;
  • mag niet afgestaan worden aan derden.

De gemeenteontvanger of de daartoe door de gemeente aangestelde ambtenaar overhandigt een aangiftebewijs aan de eigenaar van het dier.

Dit aangiftebewijs blijft acht kalenderdagen geldig.

Procedure

Om u een slachtaangiftebewijs te bekomen, dient u zich aan te melden bij de milieudienst van de Stad Bilzen.

Meebrengen

identiteitskaart en beslagnummer

Bedrag

€ 10,00

Regelgeving

Bij thuisslachting is voorafgaande bedwelming verplicht. Onbedwelmd thuisslachten is verboden!

Contactinformatie