logo bilzen

Nieuws

17-11 - Zware...
13-11 - Werken...

Facebook

Seniorenloket OCMW

Warme maaltijden
De dienst warme maaltijden bezorgt tijdelijk of langdurig warme maaltijden aan senioren of zieken. De maaltijden worden dagelijks omstreeks het middaguur warm aan huis geleverd, uitgezonderd zon- en feestdagen. De kostprijs per maaltijd wordt berekend op basis van het gezinsinkomen, volgens sociale barema’s.  Bij een tweede maaltijd geleverd op hetzelfde adres wordt een korting van 25% toegekend.

Klusjesdienst
De klusjesdienst biedt hulp bij tuinonderhoud (gras maaien, snoeiwerk,…) en bij klusjes in en om de woning (kleine herstellingswerken, verfwerken,….). De kostprijs voor de klusjesdienst wordt berekend op basis van het gezinsinkomen, volgens sociale barema’s.

Pedicure (voetverzorging)
De thuiszorgdiensten van het OCMW verlenen een beperkte tussenkomst in de kosten voor voetverzorging, afhankelijk van uw inkomen en gezinstoestand, en dit maximaal viermaal per jaar.

Verwarmingstoelage
Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de  ziekte- en invaliditeitsverzekering (WIGW- of OMNIO- statuut) of personen met laag inkomen of schuldenoverlast kunnen een verwarmingstoelage aanvragen.  Dit kan enkel als de woning verwarmd wordt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas.

Informatie en doorverwijsfunctie thuiszorg
De maatschappelijk werkers van de thuiszorgdiensten van het OCMW geven u alle informatie over het volledige aanbod van de thuiszorg.  Afhankelijk van de hulpvraag verwijzen zij door naar de juiste instanties.

Psychosociale ondersteuning
De maatschappelijk werkers bieden een luisterend oor voor alle vragen en problemen die de senior of de familie in het dagelijks leven ondervinden.  Dit kan gaan over praktische vragen maar ook over sociale, relationele en emotionele problemen. Zij zoeken samen met de senior en/of de familie naar een mogelijke oplossing en ondersteuning.

Zorgbemiddeling
Als er een moeilijke thuiszorgsituatie is, kan er een zorgoverleg aangevraagd worden bij de zorg coördinator. Deze roept de verschillende betrokken zorgverstrekkers, hulpverleners en familieleden bijeen. Het doel van het zorgoverleg is het aanbod van de thuiszorg af te stemmen op de noden van de zorgbehoevende. De afspraken worden in een zorgplan vastgelegd.