logo bilzen

Facebook

Selectieprocedure

Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van meerdere selectietechnieken. De selectiecriteria en selectietechnieken zijn altijd afgestemd op de functiekaart die steeds bij het vacaturebericht op onze website terug te vinden is. Een aanwervingsprocedure verloopt steeds via de volgende stappen:

Schriftelijke kandidatuurstelling
Heeft u een job gezien bij stad Bilzen die u op het lijf geschreven is? Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijfdatum uw kandidatuur per brief ter attentie van:

College van burgemeester en schepenen
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen)

Een geldige kandidatuur bestaat uit:
- een motivatiebrief
- een CV
- een kopie van uw hoogst behaalde diploma

Geldigheid kandidatuurstelling
Na de uiterste inschrijfdatum wordt de geldigheid van de kandidaturen onderzocht. Indien uw kandidatuur geldig bevonden wordt, krijgt u schriftelijk meer informatie over de selectieproeven. Ook indien u niet aanmerking komt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Schriftelijke selectieproef
Deze proef varieert afhankelijk van de functievereisten en bestaat steeds uit een algemeen en een functiespecifiek gedeelte. Een schriftelijke proef kan bestaan uit praktische cases, postbakoefeningen of een schriftelijke case waarbij u de opdracht krijgt om een bepaalde situatie of problematiek te analyseren en hierover een advies of plan van aanpak uit te werken. Voor technische functies kan er in plaats van een schriftelijke proef een praktische proef georganiseerd worden waarbij we uw kennis en vaardigheden in de praktijk testen. De proef is gericht op het uitvoeren van een reeks specifieke handelingen en taken. U krijgt ruim op voorhand informatie over de datum, locatie en of u al dan niet iets kunt studeren of voorbereiden voor de proef. Ook bezorgen we u meteen de data voor de mondelinge proef zodat u hier rekening mee kan houden.

Mondelinge selectieproef
Als u geslaagd bent voor de schriftelijke examens, wordt u telefonisch uitgenodigd voor een mondelinge proef. Tijdens deze proef peilen we naar uw motivatie, attitude, kennis en persoonlijkheid. Ook deze mondelinge test is afhankelijk van het gevraagde profiel en varieert van functie tot functie.

Psychotechnische proef
Voor leidinggevende functies en functies van niveau A en B volgt er – voor kandidaten die geslaagd zijn op de mondelinge proef – een psychotechnische test. Deze testen hebben tot doel inzicht te bieden in uw persoonlijkheid, capaciteiten, administratieve vaardigheden, planningsvaardigheden... Het afnemen en interpreteren van dergelijke proeven gebeurt door erkende psychologen van een extern selectiebureau.