Schuldbemiddeling dienst schuldhulpverlening

Achtergrondafbeelding

Binnen schuldbemiddeling gaat het Sociaal Huis na of uw rechten als consument niet worden geschonden. Aangerekende kosten en intresten worden nagekeken en indien nodig betwist. Het Sociaal Huis kan u helpen bij de afbouw van uw schulden. Concreet gebeurt dit door een afbetalingsplan af te spreken met de schuldeiser(s). Dit kan aangeboden worden in een éénmalig contact of samengaan met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Procedure

Ga langs bij het Sociaal Huis Bilzen- dienst schuldhulpverlening. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar je verhaal luisteren.

Meebrengen

  • zowel identiteitskaart als PIN-code
  • een overzicht van inkomsten
  • een overzicht van vaste en variabele kosten (huur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,…)
  • briefwisseling van je schuld(en)

Regelgeving

  • Organieke wet van 8/7/1976 betreffende de OCMW , art.1
  • Wet van 12/06/1991 op het Consumentenkrediet ( e.a. wetten en uitvoeringsbesluiten)
  • Wet  van 5/07/1998 op de Collectieve schuldenregeling ( e.a. wetten en uitvoeringsbesluiten)

Contactinformatie