Samenstelling bestuur

Achtergrondafbeelding

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Burgemeester Frieda Brepoels
Algemene coördinatie, politie en brandweer, veiligheid, financiën, AGB, informatie, inspraak en communicatie, kerkfabrieken, Europese zaken, intergemeentelijke samenwerking, ruimtelijke ordening en mobiliteit, huisvesting en wonen, monumenten en landschappen, toegankelijkheid en mindermobielencentrale.

Schepen Guy Swennen
Cultuur, sport en recreatie, senioren, evenementenloket, verenigingsleven en vrijwilligerswerk, toerisme en archeologie.

Schepen Bruno Steegen
Lokale economie (handel, middenstand, industrie, KMO), city marketing, promotie en onderwijs.

Schepen Veerle Schoenmaekers
Natuur en milieu, afval, containerpark, duurzaamheidsbeleid, bibliotheek en dierenwelzijn.

Schepen Guido Cleuren
Openbare werken, gebouwen, aanbesteding en aankopen, patrimonium, nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, telefonie en andere) en land- en tuinbouw

Schepen Peter Simons
Bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, straatnamen, archief, automatisatie, kerkhoven, tewerkstelling, ontwikkelingssamenwerking en relatie OCMW

Schepen Griet Mebis
Jeugd, personeel, evenementen, feestelijkheden, markten en kermissen, juridische zaken, kunst- en muziekacademie

Schepen Luc Hendrix
OCMW, sociale zaken en pensioenen, inburgering, volksgezondheid, kind en gezin, gehandicaptenbeleid, kinderopvang, buurtopbouwwerk en gelijke kansen

 

GEMEENTERAAD

Voorzitter
Wouter Raskin

Burgemeester
Frieda Brepoels

Schepenen
Guy Swennen, Bruno Steegen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Luc Hendrix

Raadsleden
Johan Sauwens, Jos Roebben, Fons Caubergh, François Nelissen,  Thierry de Grunne, Maike Meijers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève,  Annick Ponthier, Katrien Timmers, Rudi Dops, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen,  Willy Reynders, Peter Thijs, Hilde Luca, Miriame Snellings

OCMW-RAAD

Voorzitter
Luc Hendrix

Raadsleden
Rony Banken, Alfons Brepoels, Paul Jan Cuenen, Hanne Hasevoets, Guido Humblet, Hilde Luca, Paul Moesen, Miriame Snellings, Pierre Vrancken, Christel Willems

 

ALGEMEEN DIRECTEUR

Kristien Schoofs
Verbindingspersoon tussen stadsbestuur en gemeentelijke en OCMW-organisatie, hoofd personeel, voorbereiding, advies, uitvoering en evaluatie van het beleid, eenheid binnen de organisatie en goede werking gemeente en OCMW, adequaatheid en continuïteit dienstverlening aan bevolking, voorzitter en drijvende kracht managementteam