Samen op weg naar een mooiere toekomst

Al 120 jaar lang biedt Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen deskundige zorg aan personen met een psychische of psychiatrische problematiek. In die periode is er enorm veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg. Patiënten en hun families hebben tegenwoordig meer inspraak in de behandeling en er is extra aandacht voor kinderen die hun familielid komen bezoeken. Behalve het brede aanbod dichtbij huis vervult MC Sint-Jozef bovendien een zeer belangrijke rol op het vlak van werkgelegenheid in de regio Bilzen.    

 

Algemeen directeur Cindy Monard ziet het medisch centrum als een huis vol betrokkenheid, enthousiasme en expertise: “Onze werking omvat een polikliniek, een daghospitaal en residentiële en mobiele begeleiding van zowel jongeren als volwassen en senioren. De psychische problemen van de patiënten variëren van onder meer middelenmisbruik en dementie tot persoonlijkheids- en angststoornissen. Jaarlijks vertaalt de residentiële zorg zich in 1.100 opnames. Waar complete genezing niet mogelijk is, streven onze medewerkers naar het bevorderen van de levenskwaliteit en het leven zoveel mogelijk weer in eigen handen nemen.”

 

Sinds enkele jaren worden patiënten meer thuis verzorgd en duren opnames minder lang. De mobiele teams die aan huis gaan bereiken personen die vroeger door de mazen van het net vielen. In plaats van de patiënt op te nemen en na bepaalde tijd te laten vertrekken, gebeurt de overgang nu geleidelijker, bv. door de week in het medisch centrum door te brengen en het weekend thuis.

“In vergelijking met vroeger staan de patiënten en hun families duidelijk centraler”, licht Cindy Monard toe. “Samen met onze medewerkers zoeken zij naar hun persoonlijke sterktes en talenten om een betekenisvol leven uit te bouwen. In dat opzicht leveren enkele ex-patiënten die vandaag als ervaringsdeskundigen fungeren een waardevolle bijdrage. Ze zijn het levende bewijs voor de huidige patiënten dat er altijd hoop is op herstel.”

MC Sint-Jozef creëert ook de nodige aandacht en ruimte voor kinderen die hun (groot)ouders een bezoek brengen. Dat is nodig want uit onderzoek blijkt dat één derde op latere leeftijd zelf een psychisch probleem ontwikkelt. Een mooi voorbeeld om het contact aangenamer te laten verlopen, is de speeltuin die eind oktober in gebruik werd genomen en die de ziekenhuissfeer doorbreekt. Daardoor verloopt het weerzien in een ongedwongen sfeer. Het initiatief zorgt zowel bij de kinderen als de patiënten voor uiterst positieve reacties. Ook de afdeling voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis kan tot ver buiten Limburg op veel interesse en bijval rekenen.

Los van het zorgkundige aspect is Medisch Centrum Sint-Jozef één van de grootste werkgevers in de streek. “Momenteel heeft onze instelling 592 medewerkers oftewel 423 voltijdse equivalenten”, aldus Cindy Monard. “Niet minder dan één op drie personeelsleden woont in Bilzen. Heel wat van hen komen dan ook met de fiets werken. U kunt dus stellen dat het medisch centrum een positieve bijdrage levert wat mobiliteit en woon-werkverkeer betreft.”

Naar de toekomst is het de bedoeling het aanbod van alle Limburgse zorgcentra, de algemene ziekenhuizen en de eerstelijnsdiensten optimaal op elkaar af te stemmen om zo snel en zo goed mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden. Voorts gaat het MC Sint-Jozef volgend jaar een masterplan opstellen met als doel het geklasseerde Abdissenhuis een nieuwe bestemming te geven. 

Contactinformatie