Rustpensioen bij feitelijke scheiding

Achtergrondafbeelding

Bij een feitelijke scheiding kunt u onder bepaalde voorwaarden een deel van het pensioen van uw echtgenoot ontvangen. Wel moeten eerst alle voordelen, waarop er persoonlijk recht is, uitgeput worden. Het toe te kennen bedrag is afhankelijk van de loopbaan van de feitelijk gescheiden echtgenoot.

Voorwaarden

Een feitelijke scheiding van de echtgenoten is er:

  • Als de echtgenoten volgens de bevolkingsregisters niet dezelfde hoofdverblijfplaats hebben.
  • Bij scheiding van tafel en bed door een gerechtelijke beslissing.
  • Als één van de echtgenoten in de gevangenis zit, in een instelling ter bescherming van de maatschappij is opgenomen of als geesteszieke onderworpen is aan een beschermingsmaatregel.
     

Alle voorwaarden om een rustpensioen te ontvangen, zijn van toepassing, behalve de minimum leeftijd. De echtgenoot van de aanvrager moet effectief recht hebben op een rustpensioen werknemer of zelfstandige. De aanvrager mag niet uit de ouderlijke macht ontzet zijn of veroordeeld zijn om zijn echtgenoot naar het leven te hebben gestaan.

Procedure

Het pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot kan aangevraagd worden in het Sociaal Huis, team Individuele Dienstverlening. Die dienst biedt ook hulp en ondersteuning bij de verdere afhandeling van de aanvraag.

In bepaalde gevallen gaat de Federale Pensioen Dienst over tot een automatisch onderzoek naar het recht op een pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot, zonder dat de rechthebbende stappen hoeft te ondernemen.

Het pensioengedeelte als feitelijk gescheiden echtgenoot gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de aanvraag is ingediend, maar ten vroegste nadat het pensioen van de echtgenoot is ingegaan.

Contactinformatie