Rustpensioen is een uitkering die u vanaf een bepaalde leeftijd kunt aanvragen als vergoeding voor de prestaties binnen uw arbeidsloopbaan.

Procedure

Rustpensioen is een uitkering die u vanaf een bepaalde leeftijd kunt aanvragen als vergoeding voor de prestaties binnen uw arbeidsloopbaan. Het systeem waarin uw loopbaan zich situeert (werknemer, zelfstandige of ambtenaar, tewerkstelling in het buitenland …), het aantal jaren dat u werkte en uw gezinssituatie bepalen de hoogte van uw pensioenbedrag.

Wettelijke pensioenleeftijd en vervroegd pensioen:
De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Voor bepaalde categorieën van ambtenaren kan de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld voor magistraten) of lager (bijvoorbeeld voor bepaalde militairen of personeelsleden van de geïntegreerde politie) liggen.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang uw leeftijd en de duur van uw beroepsloopbaan, kan u met vervroegd pensioen gaan.

Uw pensioendossier opstarten:
Voor werknemers en zelfstandigen, die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer en/of zelfstandige geweest zijn, wordt het pensioendossier automatisch opgestart om het rustpensioen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd te genieten.

Ambtenaren dienen steeds zelf het initiatief te nemen om hun pensioendossier op te starten. U bent verplicht uw pensioen zelf aan te vragen als u:

  • Vervroegd met pensioen wil gaan (< 65 jaar).
  • Na de leeftijd van 65 jaar van uw rustpensioen wil genieten. 
  • Op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart) van uw rustpensioen wil genieten.
  • Uw hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft.
     

Rustpensioen aanvragen:
U kunt uw rustpensioen ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen.

  • Via de website www.pensioenaanvraag.be
  • Via het Sociaal Huis - Team Individuele Dienstverlening
     

Als werknemer en ambtenaar kunt u ook terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD) in het gewestelijk kantoor in Hasselt of elke tweede donderdag van de maand tijdens het spreekuur in het Sociaal Huis: van 09:00 - 12:00 uur en van 13:30 -  15:30 uur.

Als zelfstandige kan u terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) in Hasselt of elke tweede donderdag van de maand tijdens het spreekuur tussen 09:00 - 11:00 uur van het RSVZ in het Sociaal Huis.

Contactinformatie